Tinh chỉnh SEO cho bài viết WP

Video hướng dẫn tinh chỉnh SEO cho bài viết theo từ khóa.

 

PROJECT THUMUA-PHELIEU.COM

CHỈNH SỬA LẠI CÁC TRANG:

1. THÊM VÀO ÍT NHẤT 1 HÌNH ẢNH + THUỘC TÍNH CỦA NÓ
– Đầu tiên phải có 1 link về trang chủ hoặc vào trang category của nó.
– Hình ảnh phải thêm thuộc tính của nó để cho nó hiển thị lên Google.
– Còn đoạn văn bản nó sẽ hiển thị lên web cho đầy đủ.

2. THÊM VÀO KEY TAGS
– Thêm cái này vào khá đơn giản.

3. THÊM VÀO BẢN ĐỒ
Nhập đoạn code này vào cho nhanh, khỏi phải đi tìm kiếm nữa.
Code:
<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.9476828231977!2d106.70569731535636!3d10.815315761430744!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ffb592064e5%3A0xd485b5c2f3527e8e!2sTHU%20MUA%20PHE%20LIEU!5e0!3m2!1sen!2s!4v1595379621228!5m2!1sen!2s” width=”100%” height=”450″ frameborder=”0″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” aria-hidden=”false” tabindex=”0″></iframe>

4. THÊM VÀO ALBUM HÌNH ẢNH THAM KHẢO
– Khoa đã làm sẳn hết những album rồi chỉ cần bấm thêm vào là được.

Anh cần chỉnh lại SEO hết tất cả những trang con của MENU THU MUA PHẾ LIỆU.
THANK YOU!

2 thoughts on “Tinh chỉnh SEO cho bài viết WP

  1. Phương Nam Khoa Khuôn Bế says:

    KHUÔN BẾ CÁC LOẠI HỘP
    Qui trình khép kín bắt đầu từ việc tư vấn khách hàng để biết được chuẩn xác khuôn bế cần sản xuất, sau đó vẽ bản vẽ thiết kế và lựa chọn những vật liệu thích hợp, đến các công đoạn thi công tinh tế, và cuối cùng là khâu kiểm định sản phẩm khuôn đã tạo so với mục tiêu dự định ban đầu.
    https://khuonbe.vn/khuon-be/khuon-be-hop/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *