Ép buộc SSL Nop Commerce

nopCommerce

Sau khi kích hoạt và cài đặt SSL vào IIS, web vẫn chưa chịu nhận https.

Giải pháp: Kích hoạt chức năng SSL trong admin của website.

 

Đăng nhập vào admin của website:

Admin -> Configuration -> Edit Store Details

securitysettings.forcesslforallpages

bật chức năng này và save lại.

 

Nếu vẫn chưa ăn thì vào file web.config trong thư mục gốc của web, tìm dòng và thêm đoạn này vào bên dưới nó

 

<rewrite>
  <rules>
    <clear />
    <rule name="Redirect to https" stopProcessing="true">
      <match url=".*" />
      <conditions>
        <add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />
      </conditions>
      <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" redirectType="Permanent" appendQueryString="false" />
    </rule>
  </rules>
</rewrite>

foce-ssl-nop-commerce
Force ssl nopcommerce file system.webServer

2 thoughts on “Ép buộc SSL Nop Commerce

  1. Phương Nam Khoa Khuôn Bế says:

    KHUÔN BẾ CÁC LOẠI HỘP
    Qui trình khép kín bắt đầu từ việc tư vấn khách hàng để biết được chuẩn xác khuôn bế cần sản xuất, sau đó vẽ bản vẽ thiết kế và lựa chọn những vật liệu thích hợp, đến các công đoạn thi công tinh tế, và cuối cùng là khâu kiểm định sản phẩm khuôn đã tạo so với mục tiêu dự định ban đầu.
    https://khuonbe.vn/khuon-be/khuon-be-hop/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *